Rätt infästning med Prisvärda fästelement

När något behöver monteras ställs man inför en rad problem. Det spelar ingen roll om man är proffs och gör det i sin yrkesroll eller om man ska fixa något hemma. Visst kan man bli mer förvirrad och behöva mer vägledning om man inte är professionell, men det finns en rad saker man måste ta hänsyn till oavsett vem man är och hur bra kunskap man har.

Prisvärda fästelement tex Skruv & Bult
 

Grundläggande saker att tänka på

Hur mycket väger det som ska monteras, och hur stor kommer belastningen vara? Vad består väggen av för material? Det är grundläggande frågor man måste ställa sig innan man sätter igång.

Det är också viktigt att ta reda på var elledningarna finns i väggen, så det inte blir så olyckligt att man råkar borra rakt i en. Även förekomsten av rör är bra att undersöka. De brukar inte vara så lätta att borra igenom, men det är irriterande om man fixat några borrhål och inser att resten blir omöjliga för att de är tänkta på en plats där det finns ett rör som hindrar.

Elledningarna går att gissa sig till var de finns med hjälp av de vägguttag och strömbrytare som finns. Ledningarna brukar gå antingen lodrätt eller vågrätt, och det är rimligt att tänka sig att de går mellan strömbrytare och eluttag som finns i närheten av varandra. Det är bra att undvika att borra eller spika i de områdena.

Att borra i betong

När man borrar i hårdare material som betong eller tegel behöver det vara 5-10 gånger håldiametern mellan borrhål och ytterkant. Mellan själva borrhålen behöver det vara 10-20 gånger borrdiametern som minst. Är man osäker på vilket borrdjup och vilken borrdiameter som rekommenderas så kan man läsa på förpackningen, där brukar det stå anvisningar.

Borra i trä

Att borra i trä

När man ska borra i trä för att montera något är det också viktigt att tänka på en del saker. Man behöver borra ett hål i den del som ska skruvas fast, så delarna kan pressas ihop när de skruvas samman. Diametern på hålet behöver då vara större än den ytterdiameter som skruven har.

Att borra innan man börjar skruva kan vara bra för att undvika sprickbildning. Det hålet får inte vara större än skruvens kärna i diameter. Skruvens kärna är en annan sak än ytterdiametern, det kan vara lätt att blanda ihop de olika måtten om man inte är van. Det brukar finnas information på förpackningen. Djupet på det här hålet ska helst inte vara mer än två tredjedelar av inskruvningslängden.